Termostati

1 - 10 / 15
‹‹12

RAZ2TM57
TERMOMETAR DIGITALNI -50 +70 T2919B
TERMOMETAR DIGITALNI -50 +70 T2919B
 

RAZ4T2TAS4
TERMOSTAT 2T BEZ GR. ATEA FR 48.92
TERMOSTAT 2T BEZ GR. ATEA FR 48.92
 

RAZ4T2TB
TERMOSTAT 2T BEZ GRIJAČA 540263 / 75183
TERMOSTAT 2T BEZ GRIJAČA 540263 / 75183
 

temp. 3,7/-8 3,7/-26
RAZ4T2TB1
TERMOSTAT 2T BEZ GRIJAČA 596215 R-134A
TERMOSTAT 2T BEZ GRIJAČA 596215 R-134A
 

temp. 3/-25, 3/-35
RAZ4T2TA
TERMOSTAT 2T BEZ GRIJAČA ATEA A13.0160
TERMOSTAT 2T BEZ GRIJAČA ATEA A13.0160
 

RAZ4T2TA3
TERMOSTAT 2T DUGA KAPILARA ATEA A13.0280
TERMOSTAT 2T DUGA KAPILARA ATEA A13.0280
 

RAZ4T2TK
TERMOSTAT 2T RANKO KPL AS VT9 FR48529
TERMOSTAT 2T RANKO KPL AS VT9 FR48529
 

temp. cold +3/-26 warm +3/-11
RAZ4T2TSO
TERMOSTAT 2T S OTPOROM 596279 / 75184
TERMOSTAT 2T S OTPOROM 596279 / 75184
 

temp. 3,7/-13 3,7/-33
RAZ4THLO2
TERMOSTAT HL. S IGLICOM BIT. 362744 / 75180
TERMOSTAT HL. S IGLICOM BIT. 362744 / 75180
 

temp. -4/-13 -11/-22
RAZ4THL486
TERMOSTAT HL. S IGLICOM VP4 48654
TERMOSTAT HL. S IGLICOM VP4 48654
 

temp. cold -17/-25 warm -1/-10,4

‹‹12
1 - 10 / 15