Pregled artikla

Šifra:  PLIN29
Naziv:  - PLINSKO KUHALO ZA KAMP BOCU SA VENTILOM

Info:  Trenutačno samo u Prodavaonici Zadar, Put Murvice 21