KAMP I PLINSKA OPREMA

11 - 20 / 56

PLIN20
- PLAMENIK NA KARTUŠU PIEZO M
- PLAMENIK NA KARTUŠU PIEZO M
 

Trenutačno samo u Prodavaonici Zadar, Put Murvice 21
PLIN21
- PLINSKI PRODUŽENI PLAMENIK 22MM NA KARTUŠU
- PLINSKI PRODUŽENI PLAMENIK 22MM NA KARTUŠU
 

Trenutačno samo u Prodavaonici Zadar, Put Murvice 21.
PLIN24
- PLINSKI UPALJAČ
- PLINSKI UPALJAČ
 

Trenutačno samo u Prodavaonici Zadar, Put Murvice 21
PLIN25
- PLINSKO KUHALO NA KARTUŠU M
- PLINSKO KUHALO NA KARTUŠU M
 

Trenutačno samo u Prodavaonici Zadar, Put Murvice 21
PLIN28
- PLINSKO KUHALO ZA KAMP BOCU WEEK-END
- PLINSKO KUHALO ZA KAMP BOCU WEEK-END
 

Trenutačno samo u Prodavaonici Zadar, Put Murvice 21
PLIN29
- PLINSKO KUHALO ZA KAMP BOCU SA VENTILOM
- PLINSKO KUHALO ZA KAMP BOCU SA VENTILOM
 

Trenutačno samo u Prodavaonici Zadar, Put Murvice 21
PLIN3
- REGULATOR TLAKA PLINA 40 KG NT 1/2-1
- REGULATOR TLAKA PLINA 40 KG NT 1/2-1
 

Trenutačno samo u Prodavaonici Zadar, Put Murvice 21
PLIN30
- PLINSKO JEDNOPLAMENO KUHALO BEZ POKLOPCA
- PLINSKO JEDNOPLAMENO KUHALO BEZ POKLOPCA
 

Trenutačno samo u Prodavaonici Zadar, Put Murvice 21
PLIN31
- STOLNO DVOPLAMENO KUHALO
- STOLNO DVOPLAMENO KUHALO
 

Trenutačno samo u Prodavaonici Zadar, Put Murvice 21
PLIN32
- STOLNO TROPLAMENO KUHALO
- STOLNO TROPLAMENO KUHALO
 

Trenutačno samo u Prodavaonici Zadar, Put Murvice 21

11 - 20 / 56